Beeldschermbril en Arbo

Beeldschermbril en Arbo

Veel mensen brengen tegenwoordig meer dan de helft van de dag door achter een beeldscherm. Dit kan bijvoorbeeld zijn doordat ze voor hun werk met de computer actief zijn. Je bent hier natuurlijk om te weten of je een beeldschermbril moet vergoeden voor je medewerkers. Om maar direct antwoord te geven op de vraag: ja, het is inderdaad in veel gevallen mogelijk dat je de computerbril moet vergoeden. Er zijn een aantal algemene voorwaarden aan deze vergoeding verbonden. Wij vertellen je graag meer hierover.

 • Exclusieve partner van

beste prijs beste prijs

makkelijk makkelijk

makkelijk makkelijk

effectief effectief

De Arbowet bevat regels die bijdragen aan gezond en veilig werken. Deze wet is ingedeeld in drie niveaus: de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Het Arbobesluit kent twee richtlijnen als het gaat om risico’s rondom beeldschermwerk:

 • Beeldschermwerk moet na twee uur afgewisseld worden met andere werkzaamheden of er moet een pauze ingelast worden.
 • Werknemers moeten in de gelegenheid gesteld worden om een onderzoek te ondergaan voordat zij met beeldschermwerk beginnen of wanneer er tijdens het beeldschermwerk oogklachten ontstaan.

Werkgevers zijn verplicht in hun risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) aandacht te besteden aan de mogelijke risico’s van beeldschermwerk en wat zij doen om deze risico’s in te perken voor werknemers. De gevaren voor de fysieke en psychische belasting en het gezichtsvermogen moeten hierin vernoemd worden, evenals het recht op eerder genoemd oogonderzoek. Ook een eventuele vergoeding voor een beeldschermbril dient hierin volgens de Arbo opgenomen te worden.

WAT ZEGT DE ARBOWET OVER EEN BEELDSCHERMBRIL

In het Arbeidsomstandighedenbesluit staan de volgende maatregelen genoemd voor werknemers die beeldschermwerk verrichten:

 • Iedere werknemer die voor het eerst beeldschermwerk gaat verrichten, heeft het recht passend onderzoek aan de ogen en het gezichtsvermogen te ondergaan.
 • Als er zich gezichtsstoornissen voordoen die het gevolg kunnen zijn van beeldschermwerk, mag de werknemer opnieuw een oogonderzoek ondergaan.
 • Als de resultaten van het oogonderzoek hier om vragen, mag de betreffende werknemer ook een oftalmologisch onderzoek (medisch oogonderzoek) ondergaan.
 • Als de resultaten van voorgaande onderzoeken dit vereisen en gewone oogcorrectiemiddelen niet gebruikt kunnen worden, krijgt de betrokken werknemer speciale oogcorrectiemiddelen aangereikt.

Werknemers die een leesbril nodig hebben en beeldschermwerk verrichten en werknemers die gemiddeld meer dan twee uur per dag achter een beeldscherm werken en baat hebben bij een beeldschermbril moeten die volgens de Arbo vergoed krijgen. De Arbowet zegt dus over een beeldschermbril dat de aanschafkosten hiervan door de werkgever vergoed moeten worden.

EEN PARTNER ALS SEEH

Een partner als seeh. is de ideale partner voor het naleven van de Arbowet en het regelen van een beeldschermbril. Wij kennen de (Arbo)regels en nemen bovendien het gehele papierwerk bij het bestellen van beeldschermbrillen voor je uit handen. Gemakkelijk, overzichtelijk en beheersbaar. Precies zoals je het graag zou zien!

advies nodig

Bel een van onze specialisten

+31 (0)85 065 30 56
 • Beste prijs voor een compleet product

 • Snel en eenvoudig bestellen

 • Klantvriendelijke specialisten die direct bereikbaar zijn

makkelijk en snel computerbrillen bestellen

aanmeten bij elke Hans Anders vestiging.

1

Werkgever bestelt en ontvangt bestelbon

2

Werknemer meet aan bij Hans Anders

3

Ophalen en controleren bij Hans Anders

4

Werkgever ontvangt via seeh. de factuur

Direct klant worden
 • Beste prijs voor een compleet product
 • Snel en eenvoudig bestellen
 • Klantvriendelijke specialisten die direct bereikbaar zijn
Beste klant, lees hier onze informatie m.b.t. COVID-19 >
Beste klant, lees hier onze informatie m.b.t. COVID-19 >