Doorgaan naar inhoud
Vergoed mijn werkgever een beeldschermbril?

Vergoed mijn werkgever een beeldschermbril?

Vanuit de Arbowet is iedere werkgever verplicht ervoor te zorgen dat werknemers veilig hun werk kunnen doen. Ook beeldschermwerk mag geen gevaar opleveren voor iemands veiligheid en gezondheid. Om werknemers te beschermen zijn er een aantal regels opgesteld: voorafgaand aan de beeldschermwerkzaamheden of bij het ontstaan van oogklachten, moeten werkgevers hun werknemers de mogelijkheid bieden om een oogonderzoek te ondergaan. Wanneer er wordt geconstateerd dat een beeldschermbril kan helpen tegen de klachten, is de werkgever verplicht de kosten voor de beeldschermbril te vergoeden. Werknemers die een leesbril nodig hebben én beeldschermwerk verrichten, hebben standaard recht op een beeldschermbril vergoed door hun werkgever.

Bron: Arbeidsomstandighedenbesluit Artikel 5.11 Maatregelen met betrekking tot de bescherming van de ogen en het gezichtsvermogen van de werknemers.

Is de vergoeding voor een beeldschermbril onbelast?

Beeldschermbrillen zijn Arbovoorzieningen volgens artikel 20.1.9. van het Handboek Loonheffingen.

Voor Arbovoorzieningen geldt een gerichte vrijstelling die niet ten koste gaat van je vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR), indien deze beschikbaar worden gesteld op basis van het arbeidsomstandighedenbeleid dat de werkgever voert op grond van de arbeidsomstandighedenwet. Hierbij maakt het niet uit of je deze vergoedt, verstrekt of ter beschikking stelt, en of je werknemer de voorziening op de werkplek gebruikt of niet.

De Arbovoorzieningen moeten wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

  •  De Arbovoorzieningen hangen samen met jouw verplichtingen op grond   van de Arbeidsomstandighedenwet.
  •  De werknemer gebruikt de voorzieningen (gedeeltelijk).
  •  De werknemer betaalt geen eigen bijdrage voor de voorzieningen.

Bron: Handboek Loonheffingen 2020 Belastingdienst, Artikel 20 Gerichte vrijstellingen, nihil waarderingen en normbedragen en Artikel 20.1.9 Arbovoorzieningen.

Wat kan seeh voor mij betekenen?

Wij begrijpen hoe belangrijk scherp zicht is, en wij begrijpen ook wat bedrijven allemaal voor hun medewerkers moeten doen. We weten hoeveel werk het is. Daarom kiezen wij voor ontzorgen: via ons bestel- en beheerplatform wordt het aanvragen, bestellen en de administratieve afhandeling makkelijk. Misschien zelfs leuk. Na bestelling is het mogelijk om in iedere dichtstbijzijnde Hans Anders winkel een bril te laten aanmeten. Jij focust je op je medewerkers, wij doen de rest.

Vorig artikel Vergoeding beeldschermbril op sterkte door werkgever
Volgend artikel Hoe zorg je voor een comfortabele (thuis)werkplek?