Vergoeding computerbril

Vergoeding computerbril

Ben je op zoek naar meer informatie over de vergoeding voor een computerbril? Wij kunnen je uitgebreid informeren over de mogelijkheden, onze zorgeloze werkwijze en alle regels omtrent de vergoeding van een computerbril door de werkgever. Ideaal als je zelf geen tijd hebt om dat allemaal uit te zoeken.

  • Exclusieve partner van

beste prijs beste prijs

makkelijk makkelijk

makkelijk makkelijk

effectief effectief

COMPUTERBRIL VERGOEDING DOOR WERKGEVERS

In de ICT, bedrijfseconomische, administratieve beroepen, maar ook in de zorg- en dienstverlenende beroepen wordt veel, zo niet alleen maar met computers gewerkt. Dat zorgt bij veel werknemers voor oogklachten. Dat veel en intensief achter de computer zitten niet goed voor je is, dat wisten we al. Het kan tot allerlei nare klachten leiden als minder scherp zicht, vermoeidheid, hoofdpijn of nekpijn. Dat is waar de computerbrillen van seeh. om de hoek komen kijken. Een computerbril biedt de oplossing voor klachten die ontstaan door kantoorwerkzaamheden. Ze bieden ogen de juiste ondersteuning om goed en langdurig te kunnen werken, zonder dat dit tot klachten leidt. Want dat is wat je van een fijne werkplek mag verwachten.

Werkgevers worden door de wet verplicht oogklachten zoveel mogelijk te voorkomen en beperken. Volgens de Arbowet hebben werknemers hier al recht op wanneer zij gemiddeld meer dan twee uur per dag achter de computer zitten. Zij moeten dan in de gelegenheid worden gesteld om een oogonderzoek te ondergaan dat betrekking heeft op de ogen en het gezichtsvermogen. Zowel werknemers die een leesbril nodig hebben als die structureel beeldschermwerk verrichten en hiervoor een computerbril nodig hebben, hebben daarnaast recht op een computerbril-vergoeding van hun werkgever.

Regelgeving beeldschermwerk

Iedere werknemer die beeldschermwerk gaat verrichten, heeft het recht voor zijn eerste arbeidsdag een oogonderzoek te ondergaan. Ook als op een later tijdstip oogklachten of gezichtsstoornissen ontstaan die het gevolg (kunnen) zijn van computerwerk, wordt de werknemer opnieuw in de gelegenheid gesteld onderzoek te ondergaan. Als uit dit onderzoek blijkt dat een computerbril kan helpen, dient de werkgever een vergoeding te treffen. Werknemers die een leesbril nodig hebben en beeldschermwerk verrichten, hebben recht op een computerbril, vergoed door hun werkgever. Dat geldt ook voor werknemers die een computerbril nodig hebben en gemiddeld meer dan twee uur per dag achter een beeldscherm werken.

COMPUTERBRIL AFTREKBAAR BIJ BELASTINGDIENST

Soms is het mogelijk de kosten voor hulpmiddelen bij de belasting af te trekken. Als een werkgever van de werkkostenregeling gebruikmaakt, dan wordt de waarde van de computerbril voor de loonheffing op nihil gewaardeerd. De bril moet dan wel op de werkplek blijven. Als een werknemer de bril ook privé gebruikt, dan kan de bril alleen onbelast verstrekt worden als hij voor minstens 90% zakelijk wordt gebruikt. Het is altijd slim over de computerbril vergoeding te overleggen met de Belastingdienst dan wel contact op te nemen met je belastingadviseur om na te gaan of de computerbril fiscaal aftrekbaar is of onbelast vergoed mag worden.

advies nodig

Bel een van onze specialisten

+31 (0)85 065 30 56
  • Beste prijs voor een compleet product

  • Snel en eenvoudig bestellen

  • Klantvriendelijke specialisten die direct bereikbaar zijn

Beste klant, lees hier onze informatie m.b.t. COVID-19 >
Beste klant, lees hier onze informatie m.b.t. COVID-19 >