Privacybeleid

Privacy statement

Seeh B.V., gevestigd aan Wielkamp 1E 5301DB Zaltbommel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://www.seeh.nl
Wielkamp 1E
5301DB Zaltbommel
+31(0)85 0653 056

Persoonsgegevens die wij verwerken

Seeh B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via service@seeh.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Seeh B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Seeh B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
- Seeh B.V. volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
- Seeh B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Seeh B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 10 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Seeh B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Seeh B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Seeh B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Seeh B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie hier een toelichting. We gebruiken de volgende soorten cookies:

Strikt noodzakelijke cookies
Dit zijn cookies die nodig zijn voor de werking van onze website. Ze omvatten bijvoorbeeld cookies waarmee u kunt inloggen op beveiligde delen van onze website, een winkelwagentje kunt gebruiken of gebruik kunt maken van een e-betalingssysteem.

Analytische / prestatiecookies
Deze stellen ons in staat om het aantal bezoekers te herkennen en te tellen en om te zien hoe bezoekers door onze website navigeren wanneer ze deze gebruiken. Dit helpt ons om de manier waarop onze website werkt te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken.

Functionaliteitscookies
Deze worden gebruikt om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website. Dit stelt ons in staat om onze inhoud voor u te personaliseren, u bij naam te begroeten en uw voorkeuren te onthouden (bijvoorbeeld uw taalkeuze of regio). Targeting cookies - deze cookies registreren uw bezoek aan onze website, de pagina's die u heeft bezocht en de links die u heeft gevolgd. We zullen deze informatie gebruiken om onze website en de advertenties die erop worden weergegeven, relevanter te maken voor uw interesses. We kunnen deze informatie voor dit doel ook met derden delen, maar deze cookies bevatten geen informatie waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Hieronder vindt u meer informatie over de individuele cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken:

Targeting cookies
Deze cookies registreren uw bezoek aan onze website, de pagina's die u heeft bezocht en de links die u heeft gevolgd. We zullen deze informatie gebruiken om onze website en de advertenties die erop worden weergegeven, relevanter te maken voor uw interesses. We kunnen deze informatie voor dit doel ook met derden delen, maar deze cookies bevatten geen informatie waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Hieronder vindt u meer informatie over de individuele cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken:

Google Analytics
We gebruiken Google Analytics om algemene trends over onze inhoud en verkeersbronnen te begrijpen; bijvoorbeeld waar gebruikers vandaan komen, welke pagina's het populairst zijn, welke sites het meeste verkeer genereren, hoe onze marketinginspanningen het aantal bezoeken dat we ontvangen beïnvloeden. We hebben ons Google Analytics-account ingesteld om gegevens gedurende zesentwintig maanden te bewaren vanaf het punt waarop u onze website voor het laatst bezocht. De privacyverklaring van Google vindt u hier.

Facebook knop
We gebruiken de Facebook-knop om u het platform te laten delen met uw vrienden en andere Facebook-gebruikers. We gebruiken ook de Facebook Connect-functie in bepaalde campagnes om uw identiteit te verifiëren en die van vrienden met wie u een sample wilt delen. De verklaring van Facebook over privacy met betrekking tot hun Connect-functie is hier en ook hier. Toestemming In overeenstemming met het laatste advies van de Information Commissioner's Office, interpreteren we uw voortdurende gebruik van ons platform als toestemming voor ons om cookies te gebruiken om informatie vast te leggen over hoe u omgaat met onze services en die van andere services die we gebruiken. Als u uw gebruik van cookies wilt beheren, kunt u via de link hier lezen hoe u dit kunt doen, maar houd er rekening mee dat dit de functionaliteit van de website kan beïnvloeden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Seeh B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar service@seeh.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Seeh B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Seeh B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via service@seeh.nl