Hulp nodig? Bel ons gerust 085 065 3056
Wetgeving en fiscaliteit beeldschermbrillen 2023

Wetgeving en fiscaliteit beeldschermbrillen 2023

Eva de Jongh

2/9/2022

Hieronder staat een simpel overzicht over de wetgeving en fiscaliteit rondom een beeldschermbril (of computerbril).

Wetgeving beeldschermbrillen

Is een beeldschermbril verplicht?

Beeldschermwerk mag geen gevaar opleveren voor iemands veiligheid en gezondheid. Vanuit de Arbowet is iedere werkgever verplicht ervoor te zorgen dat werknemers veilig hun werk kunnen doen. Er is een aantal regels opgesteld om werknemers te beschermen.

Voorafgaand aan de beeldschermwerkzaamheden of bij het ontstaan van oogklachten, moeten werkgevers hun werknemers de mogelijkheid bieden om oogonderzoek te ondergaan. Wanneer er wordt geconstateerd dat een beeldschermbril kan helpen tegen de klachten, is de werkgever verplicht de kosten voor de beeldschermbril te vergoeden. Werknemers die een leesbril nodig hebben en beeldschermwerk verrichten, hebben standaard recht op een beeldschermbril.

Bron: Arbeidsomstandighedenbesluit Artikel 5.11. Maatregelen met betrekking tot de bescherming van de ogen en het gezichtsvermogen van de werknemers

Is een beeldschermbril een arbovoorziening?

Ja, een beeldschermbril is een arbovoorziening. Voor arbovoorzieningen geldt een gerichte vrijstelling die niet ten koste gaat van je vrije ruimte van de werkkostenregeling.

Fiscaliteit beeldschermbrillen

Is een beeldschermbril (computerbril) fiscaal aftrekbaar?

Ja dit kan, maar onder bepaalde voorwaarden.

Een arbovoorziening valt namelijk altijd onder de werkenkostenregeling (WKR). Via de werkkostenregeling kunt u als werkgever onbelaste vergoedingen aan uw werknemers geven. De arbovoorziening moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

Met ingang van 1 januari 2022 is de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen gewijzigd, waarmee wordt verduidelijkt dat alleen voorzieningen die direct samenhangen met de verplichtingen van de werkgever zijn vrijgesteld.

Arbovoorzieningen zijn alleen gericht vrijgesteld indien ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De voorzieningen vloeien rechtstreeks voort uit de Arbeidsomstandighedenwet. Het gaat dan kort gezegd om voorzieningen die zorgen voor de veiligheid en gezondheid van de werknemer.
  • De werknemer gebruikt of verbruikt de voorzieningen op de (thuis)werkplek (geheel of gedeeltelijk) of op een plaats waar u uitvoering geeft aan de Arbeidsomstandighedenwet.
  • Je brengt geen kosten ten laste van de werknemer. Oftewel de werknemer mag geen eigen bijdrage betalen voor de voorzieningen. Ook het uitruilen van een belast loonbestanddeel tegen een onbelaste voorziening is in dit verband een eigen bijdrage, bijvoorbeeld bij cafetariaregelingen.

Als jouw werknemer een luxere, even veilige, uitvoering van dezelfde voorziening of upgrade van een arbovoorziening wenst (een duurder montuur bij een beeldschermbril), dan is dat mogelijk, maar geldt de gerichte vrijstelling niet voor de extra kosten die hiermee gepaard gaan. Voor deze extra kosten of een niet-verplichte arbovoorziening, kun je een eigen bijdrage van de werknemer vragen. Deze eigen bijdrage breng je in mindering op het nettoloon. Je kunt in plaats daarvan ervoor kiezen de extra kosten of een niet-verplichte arbovoorziening aan te wijzen als eindheffingsloon en ten laste van de vrije ruimte brengen, met inachtneming van het gebruikelijkheidscriterium. De voorziening blijft dan onbelast voor jouw werknemer. Je kunt voor de extra kosten of de niet verplichte arbovoorziening ook gebruik maken van een cafetariaregeling (zie paragraaf 4.15 van het Handboek Loonheffingen 2021).

Bron: Handboek loonheffing 2021 uitgave oktober 2021 artikel 22.1.9, Nieuwsbrief Loonheffingen 2022

Het is altijd raadzaam over de beeldschermbril vergoeding te overleggen met de Belastingdienst dan wel contact op te nemen met je belastingadviseur om in jouw concrete situatie na te gaan of de beeldschermbril onbelast vergoed mag worden en of de beeldschermbril vergoeding voor jouw werknemer aftrekbaar is.

Foto door Cup of Couple via Pexel

Regel direct goede bescherming voor jouw medewerkers.

Geniet van zakelijke voordelen. Met meer dan 20 jaar ervaring geven we je graag gratis advies en helpen we je met een eenvoudig bestelproces.

Bril van Seeh - Hans Anders Zakelijk
  • Meld je vrijblijvend aan als klant
  • Ontdek waarom veel bedrijven vertrouwen op Seeh
  • Profiteer direct van exclusieve zakelijke voordelen