Hulp nodig? Neem gerust contact met ons op.

Bril van de baas? Dit is hoe het zit in 2023

icon-reading-time

4

minuten leestijd

Terug naar kennisbank
Bekijk de video van Seeh
Bril van de baas? Dit is hoe het zit in 2023

Een bril van de baas. Het klinkt te gek, maar hoe zit het nou echt? We leggen het je graag uit, want met 20 jaar ervaring hebben we een goed beeld van wat de voordelen en nadelen zijn.

Dit is hoe het zit in 2023

Beeldschermwerk mag geen gevaar opleveren voor iemands veiligheid en gezondheid. Vanuit de Arbowet is iedere werkgever verplicht ervoor te zorgen dat werknemers veilig hun werk kunnen doen. Er is een aantal regels opgesteld om werknemers te beschermen: voorafgaand aan de beeldschermwerkzaamheden of bij het ontstaan van oogklachten, moeten werkgevers hun werknemers de mogelijkheid bieden om een oogonderzoek te ondergaan. Wanneer er wordt geconstateerd dat een beeldschermbril kan helpen tegen de klachten, is de werkgever verplicht de kosten voor de beeldschermbril te vergoeden. Werknemers die een leesbril nodig hebben en beeldschermwerk verrichten, hebben standaard recht op een bril van de baas.

Bron: Arbeidsomstandighedenbesluit Artikel 5.11 Maatregelen met betrekking tot de bescherming van de ogen en het gezichtsvermogen van de werknemers.

Wanneer heb je een beeldschermbril nodig?

  • Wanneer je veel tijd achter een computer of beeldscherm doorbrengt
  • Wanneer je last hebt van droge of vermoeide ogen
  • Bij hoofdpijn of schouder- en nekklachten

Is een bril van de baas een arbovoorziening?

Ja, een beeldschermbril is een arbovoorziening volgens artikel 20.1.9. van het Handboek Loonheffingen. Voor arbovoorzieningen geldt een gerichte vrijstelling die niet ten koste gaat van je vrije ruimte van de werkkostenregeling.

Is een bril van de baas onbelast?

Ja dit kan, maar onder bepaalde voorwaarden.

Een arbovoorziening valt namelijk altijd onder de werkenkostenregeling (WKR). Via de werkkostenregeling kun je als werkgever onbelaste vergoedingen aan je werknemers geven. De arbovoorziening moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

Met ingang van 1 januari 2022 is de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen gewijzigd, waarmee wordt verduidelijkt dat alleen voorzieningen die direct samenhangen met de verplichtingen van de werkgever zijn vrijgesteld.

Arbovoorzieningen zijn alleen gericht vrijgesteld indien ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De voorzieningen vloeien rechtstreeks voort uit de Arbeidsomstandighedenwet. Het gaat dan kort gezegd om voorzieningen die zorgen voor de veiligheid en gezondheid van de werknemer.
  • De werknemer gebruikt of verbruikt de voorzieningen op de (thuis)werkplek (geheel of gedeeltelijk) of op een plaats waar je uitvoering geeft aan de Arbeidsomstandighedenwet.
  • Je brengt geen kosten ten laste van de werknemer. Oftewel de werknemer mag geen eigen bijdrage betalen voor de voorzieningen. Ook het uitruilen van een belast loonbestanddeel tegen een onbelaste voorziening is in dit verband een eigen bijdrage, bijvoorbeeld bij cafetariaregelingen.
Een beeldschermbril voor op het werk

Eigen bijdrage beeldschermbril

Als jouw werknemer een luxere, even veilige, uitvoering van dezelfde voorziening of upgrade van een arbovoorziening wenst (een duurder montuur bij een beeldschermbril), dan is dat mogelijk, maar geldt de gerichte vrijstelling niet voor de extra kosten die hiermee gepaard gaan. Voor deze extra kosten of een niet-verplichte arbovoorziening kun je een eigen bijdrage van de werknemer vragen. Deze eigen bijdrage breng je in mindering op het nettoloon. Je kunt in plaats daarvan ervoor kiezen de extra kosten of een niet-verplichte arbovoorziening aan te wijzen als eindheffingsloon en ten laste van de vrije ruimte brengen, met inachtneming van het gebruikelijkheidscriterium. De voorziening blijft dan onbelast voor jouw werknemer. Je kunt voor de extra kosten of de niet verplichte arbovoorziening ook gebruik maken van een cafetariaregeling (zie paragraaf 4.15 van het Handboek Loonheffingen 2021).

Het is altijd raadzaam over de beeldschermbril vergoeding te overleggen met de Belastingdienst dan wel contact op te nemen met je belastingadviseur om in jouw concrete situatie na te gaan of de beeldschermbril onbelast vergoed mag worden en of de beeldschermbril vergoeding voor jouw werknemer aftrekbaar is.

Bron: Handboek Loonheffingen 2021 Belastingdienst, Artikel 20 Gerichte vrijstellingen, nihil waarderingen en normbedragen en Artikel 20.1.9 Arbovoorzieningen, Nieuwsbrief Loonheffingen 2022

Wat kan Seeh voor mij betekenen?

Wij begrijpen hoe belangrijk scherp zicht is, en wij begrijpen ook wat bedrijven allemaal voor hun medewerkers moeten doen. Een bril van de baas klinkt simpel, maar je hebt goed advies nodig. Daarom kiest Seeh voor ontzorgen: via ons bestel- en beheerplatform worden het aanvragen en bestellen van onze producten en de administratieve afhandeling makkelijk. Na bestelling is het mogelijk om in iedere dichtstbijzijnde Hans Anders winkel een bril aan te laten meten. Jij focust je op je medewerkers, wij doen de rest.

Heb je een specifieke vraag over een bril van de baas? Bel ons gerust op +31 (0)85 065 30 56 of stuur ons een mail!

Bestel hier beeldschermbrillen op sterkte!

seeh-logo

Wij voorzien bedrijven van passende oog- en gehoorbescherming. In samenwerking met Hans Anders bieden wij daarbij gratis advies en een eenvoudig bestelproces aan.

Met de hoogste klanttevredenheid en beoordeling in de zakelijke markt, zijn wij de betrouwbare keuze voor jouw bedrijf.

Zakelijk account aanmaken
Exclusieve partner van
hans-anders-zakelijk

Ontdek meer artikelen