Hulp nodig? Bel ons gerust 085 065 3056
Beeldschermbrillen

Vergoedt mijn werkgever een computerbril op sterkte?

Eva de Jongh

2/9/2022

Vanuit de Arbowet is iedere werkgever verplicht ervoor te zorgen dat werknemers veilig hun werk kunnen doen. Ook beeldschermwerk mag geen gevaar opleveren voor iemands veiligheid en gezondheid. Om werknemers te beschermen zijn er een aantal regels opgesteld: voorafgaand aan de beeldschermwerkzaamheden of bij het ontstaan van oogklachten, moeten werkgevers hun werknemers de mogelijkheid bieden om een oogonderzoek te ondergaan. Wanneer er wordt geconstateerd dat een computerbril kan helpen tegen de klachten, is de werkgever verplicht de kosten voor de computerbril te vergoeden. Werknemers die een leesbril nodig hebben en beeldschermwerk verrichten, hebben standaard recht op een computerbril op sterkte vergoed door hun werkgever.

Een computerbril op sterkte kan fiscaal aftrekbaar zijn. In deze blog lees je meer over de voorwaarden over fiscaliteit volgens het Handboek Loonheffingen.

Bron: Arbeidsomstandighedenbesluit Artikel 5.11 Maatregelen met betrekking tot de bescherming van de ogen en het gezichtsvermogen van de werknemers.

Is een computerbril een arbovoorziening?

Een computerbril is een arbovoorziening volgens artikel 20.1.9. van het Handboek Loonheffingen.

Is een computerbril (of beeldschermbril) fiscaal aftrekbaar?

Ja dit kan, maar onder bepaalde voorwaarden.

Een arbovoorziening valt namelijk altijd onder de werkenkostenregeling (WKR). Via de werkkostenregeling kunt u als werkgever onbelaste vergoedingen aan uw werknemers geven. De arbovoorziening moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

Met ingang van 1 januari 2022 is de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen gewijzigd, waarmee wordt verduidelijkt dat alleen voorzieningen die direct samenhangen met de verplichtingen van de werkgever zijn vrijgesteld.

Arbovoorzieningen zijn alleen gericht vrijgesteld indien ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De voorzieningen vloeien rechtstreeks voort uit de Arbeidsomstandighedenwet. Het gaat dan kort gezegd om voorzieningen die zorgen voor de veiligheid en gezondheid van de werknemer.
  • De werknemer gebruikt of verbruikt de voorzieningen op de (thuis)werkplek (geheel of gedeeltelijk) of op een plaats waar u uitvoering geeft aan de Arbeidsomstandighedenwet.
  • Je brengt geen kosten ten laste van de werknemer. Oftewel de werknemer mag geen eigen bijdrage betalen voor de voorzieningen. Ook het uitruilen van een belast loonbestanddeel tegen een onbelaste voorziening is in dit verband een eigen bijdrage, bijvoorbeeld bij cafetariaregelingen.

Als jouw werknemer een luxere, even veilige, uitvoering van dezelfde voorziening of upgrade van een arbovoorziening wenst (een duurder montuur bij een beeldschermbril), dan is dat mogelijk, maar geldt de gerichte vrijstelling niet voor de extra kosten die hiermee gepaard gaan. Voor deze extra kosten of een niet-verplichte arbovoorziening, kun je een eigen bijdrage van de werknemer vragen. Deze eigen bijdrage breng je in mindering op het nettoloon. Je kunt in plaats daarvan ervoor kiezen de extra kosten of een niet-verplichte arbovoorziening aan te wijzen als eindheffingsloon en ten laste van de vrije ruimte brengen, met inachtneming van het gebruikelijkheidscriterium. De voorziening blijft dan onbelast voor jouw werknemer. Je kunt voor de extra kosten of de niet verplichte arbovoorziening ook gebruik maken van een cafetariaregeling (zie paragraaf 4.15 van het Handboek Loonheffingen 2021).

Bron: Handboek loonheffing 2021 uitgave oktober 2021 artikel 22.1.9, Nieuwsbrief Loonheffingen 2022

Het is altijd raadzaam over de computerbril vergoeding te overleggen met de Belastingdienst dan wel contact op te nemen met je belastingadviseur om in jouw concrete situatie na te gaan of de computerbril onbelast vergoed mag worden en of de computerbril vergoeding voor jouw werknemer aftrekbaar is.

Wat kan Seeh voor mij betekenen?

Wij begrijpen hoe belangrijk scherp zicht is, en wij begrijpen ook wat bedrijven allemaal voor hun medewerkers moeten doen. We weten hoeveel werk het is. Daarom kiezen wij voor ontzorgen: via ons bestel- en beheerplatform wordt het aanvragen, bestellen en de administratieve afhandeling makkelijk. Misschien zelfs leuk. Na bestelling is het mogelijk om in iedere dichtstbijzijnde Hans Anders winkel een bril te laten aanmeten. Jij focust je op je medewerkers, wij doen de rest.

Bestel hier computerbrillen op sterkte

Regel direct goede bescherming voor jouw medewerkers.

Geniet van zakelijke voordelen. Met meer dan 20 jaar ervaring geven we je graag gratis advies en helpen we je met een eenvoudig bestelproces.

  • Meld je vrijblijvend aan als klant
  • Exclusieve partner van Hans Anders
  • Meer dan 5.500 bedrijven gingen je voor