Doorgaan naar inhoud
Bril van de baas

Bril van de baas? Dit is hoe het zit in 2021

Een bril van de baas. Het klinkt te gek, maar hoe zit het nou echt? We leggen het je graag uit, want met 20 jaar ervaring hebben we een goed beeld wat de voordelen en nadelen zijn.

Bril van de baas 

Beeldschermwerk mag geen gevaar opleveren voor iemands veiligheid en gezondheid. Vanuit de Arbowet is iedere werkgever verplicht ervoor te zorgen dat werknemers veilig hun werk kunnen doen. Er zijn een aantal regels opgesteld om werknemers te beschermen: voorafgaand aan de beeldschermwerkzaamheden of bij het ontstaan van oogklachten, moeten werkgevers hun werknemers de mogelijkheid bieden om een oogonderzoek te ondergaan. Wanneer er wordt geconstateerd dat een beeldschermbril kan helpen tegen de klachten, is de werkgever verplicht de kosten voor de beeldschermbril te vergoeden. Werknemers die een leesbril nodig hebben én beeldschermwerk verrichten, hebben standaard recht op een bril van de baas.

Voor Arbovoorzieningen geldt een gerichte vrijstelling die niet ten koste gaat van je vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR)

Bron: Arbeidsomstandighedenbesluit Artikel 5.11 Maatregelen met betrekking tot de bescherming van de ogen en het gezichtsvermogen van de werknemers.

Is een bril van de baas onbelast?

Een beeldschermbril is een Arbovoorzieningen volgens artikel 20.1.9. van het Handboek Loonheffingen.

Voor Arbovoorzieningen geldt een gerichte vrijstelling die niet ten koste gaat van je vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR), indien deze beschikbaar worden gesteld op basis van het arbeidsomstandighedenbeleid dat de werkgever voert op grond van de arbeidsomstandighedenwet. Hierbij maakt het niet uit of je deze vergoedt, verstrekt of ter beschikking stelt, en of je werknemer de voorziening op de werkplek gebruikt of niet.

De Arbovoorzieningen moeten wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De Arbovoorzieningen hangen samen met jouw verplichtingen op grond   van de Arbeidsomstandighedenwet.
  • De werknemer betaalt geen eigen bijdrage voor de voorzieningen.
  • De werknemer gebruikt de voorzieningen (gedeeltelijk).

Bron: Handboek Loonheffingen 2020 Belastingdienst, Artikel 20 Gerichte vrijstellingen, nihil waarderingen en normbedragen en Artikel 20.1.9 Arbovoorzieningen.

Wat kan Seeh voor mij betekenen?

Wij begrijpen hoe belangrijk scherp zicht is, en wij begrijpen ook wat bedrijven allemaal voor hun medewerkers moeten doen. Een bril van de baas klinkt simpel, maar je hebt goed advies nodig. Daarom kiezen wij voor ontzorgen: via ons bestel- en beheerplatform wordt het aanvragen, bestellen en de administratieve afhandeling makkelijk. Misschien zelfs leuk. Na bestelling is het mogelijk om in iedere dichtstbijzijnde Hans Anders winkel een bril te laten aanmeten. Jij focust je op je medewerkers, wij doen de rest.

Heb je een specifieke vraag over een bril van de baas? Bel ons gerust op +31 (0)85 065 30 56 of stuur ons een mail!

Volgend artikel Wat doet een beeldschermbril?